Spitalul general cai ferate Galati

Contact

spitalcfgl@yahoo.com

GALATI


Str. Alexandru Moruzzi

Nr. 5-7, Cod postal 800223

Secretariat (Tel/Fax):

 • 0236.411.613

Telefoane centrală:

 • 0236 – 475 764
 • 0236 – 460 795
 • 0236 – 475 768

BUZAU


Bulevardul Republicii,

Nr. 8-12, Cod postal 120219

Telefon:

 • 0238.719.195
 • 0238.718.654
SPITALUL GENERAL CAI FERATE - GALATI
spcfr

Spitalul General Cai Ferate Galati s-a infiintat prin Ordinul Ministrului Transporturilor si Telecomunicatiilor nr.1044 din 05.08.1980.

Necesitatea organizarii si dezvoltarii unei retele sanitare proprii Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Infrastructurii rezida din domeniul de activitate al acestei institutii, respectiv transportul feroviar, auto si naval, domeniu de importanta nationala maxima.


 
 

Licitatii

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - ÎNCHIRIERE SPAŢII

SPITALUL GENERAL CF GALAŢI

Nr. 5242/03.06.2014

Spitalul General Căi Ferate Galaţi în calitate de locator, organizează la sediul său din str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7 în ziua de 10.06.2014 ora 11 00, licitaţie publică deschisă pentru închirierea următoarelor spaţii pe care le are în administrare, după cum urmează:

 • Ambulatoriu de Specialitate CF Galaţi :
  • cabinet medical individual de medicină generală
  • cabinet medical individual stomatologie
 • Ambulatoriu de Specialitate CF Buzău:
  • cabinet medical individual de medicină generală
  • cabinet medical individual stomatologie
  • laborator tehnică dentară
  • cabinet psihologic
 1. Obiectul contractului: INCHIRIERE SPAŢIU
 2. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii este preţul cel mai mare.
 3. Data limită pentru depunerea ofertei: 10.06.2014, ora 1000 , la secretariatul Spitalului General CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7.
 4. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 10.06.2014 , ora 1100 - Serviciul Achiziţii Publice, Contractări - Spitalul General CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr.5-7, Jud. Galaţi.
 5. Caietul de sarcini poate fi obţinut în urma unei solicitări, contra sumei de 30,00 lei, de la casieria unităţii.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon:
0236 / 412790, 460795 int.103, persoana de contact Ec. Liliana Golea.


MANAGER, Dr. Gabriela Ionescu

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE,CONTRACTĂRI

Ec. Liliana Golea

 
Invitatie inchiriere spatii

SPITALUL GENERAL CF GALAŢI

Nr. 9.199/11.11.2013

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Spitalul General Căi Ferate Galaţi în calitate de locator, organizează în data 25.11.2013 ora 10 00 la sediul său din str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7, licitaţie publică deschisă pentru închirierea următoarele spaţii pe care le are în administrare, după cum urmează:

Secţia Exterioară cu Paturi CF Buzău:

- automat de cafea

• Ambulatoriu de Specialitate CF Buzău:

- cabinet kinetoterapie

- aparat fotocopiere

- bancomat

• Ambulatoriu de Specialitate CF Galaţi:

- cabinet medical

1.Obiectul contractului: ÎNCHIRIERE SPAŢIU

2. Limba de redactare a ofertei: Română.

3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

4. Preţul ofertei va fi exprimat în euro.

5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii este preţul cel mai mare.

6. Adresa la care se depune oferta: Spitalul General CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr.5-7, Jud. Galaţi – secretariat.

7. Data limită pentru depunerea ofertei: 22.11.2013, ora 1200 la secretariatul Spitalului General CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7.

8. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 25.11.2013, ora 1000 - Spitalul General CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr.5-7, Jud. Galaţi.

9. Documentaţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări, contra sumei de 25,00 lei, de la casieria unităţii organizatoare .

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numerele de telefon: 0236.412.790, 0236.460.795 int.103, persoane de contact:ec. Corina Apostol sau ec. Liliana Golea.

MANAGER,                      ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE,

Dr. Gabriela Ionescu     CONTRACTĂRI – INFORMATICĂ,

                                          Ec. Corina Apostol


 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE Septembrie 2013

SPITALUL GENERAL CF GALAŢI

Nr. 7363/03.09.2013

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Spitalul General Căi Ferate Galaţi în calitate de locator, organizează în data 17.09.2013 ora 10 00 la sediul său din str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7, licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui spaţiu în Ambulatoriul de Specialitate CF Buzău, în vederea instalării unui automat de cafea.

1.Obiectul contractului: ÎNCHIRIERE SPAŢIU

2. Limba de redactare a ofertei: Română.

3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

4. Preţul ofertei va fi exprimat în euro.

5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii este preţul cel mai mare.

6. Adresa la care se depune oferta: Spitalul General CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr.5-7, Jud. Galaţi – secretariat.

7. Data limită pentru depunerea ofertei: 16.09.2013, ora 1400 la secretariatul Spitalului General CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7.

8. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 17.09.2013, ora 1000 - Spitalul General CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr.5-7, Jud. Galaţi.

9. Documentaţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări, contra sumei de 25,00 lei, de la casieria unităţii organizatoare .

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numerele de telefon: 0236.412.790, 0236.460.795 int.103, persoane de contact: ec. Corina Apostol sau ec. Liliana Golea.

MANAGER,                                                                                                     ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE,

Dr. Gabriela Ionescu                                                                                    CONTRACTĂRI – INFORMATICĂ,

                                                                                                                          Ec. Corina Apostol