Spitalul General C.F. Galați a fost organizat încă de la înființare să funcționeze ca unitate sanitară în două localităţi, în Galaţi str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7 şi în Buzău, str. Republicii nr. 8-12. Ambele unități erau organizate în secţii cu paturi (medicină internă şi chirurgie generală) şi două dispensare policlinici în care activitatea medicală s-a desfăşurat pe două coordonate distincte: examinarea personalului cu funcţii în siguranţa transporturilor şi activitatea curativă.

În prezent, Spitalul General CF Galaţi îşi desfăşoară activitatea pe următoarele domenii de activitate:

A. Asistenţă medicală curativă şi profilactică ce se desfăşoară în:

a. secţiile cu paturi
b. ambulatorii

B. Examinări psihologice pentru personalul din transporturi cu funcţii (atribuţii) în siguranţa transporturilor:

 

C. Examinările medicale şi psihologice în conformitate cu Normele generale de protecţie a muncii, prin serviciul de medicina muncii în:

a. Ambulatoriul de Specialitate CF Galaţi şi Buzău
b. Laboratorul de Examinări Psihologice în Siguranţa Transporturilor Galaţi

Dotarea cu aparatură performantă, existenţa unui personal calificat şi specializat, au condus în timp la creşterea adresabilităţii, eficientizarea actului medical şi recunoaşterea spitalului ca unul dintre cele mai apreciate din judeţul Galaţi şi judeţele limitrofe.

Ca urmare, în secţiile cu paturi s-au înfiinţat compartimente de: gastroenterologie, neurologie, psihiatrie, reumatologie, cardiologie, recuperare-medicină fizică şi balneologie, ortopedie-traumatologie, O.R.L la Galaţi şi compartimentele de neurologie, cardiologie, ortopedie-traumatologie și ORL la Buzău, iar ambulatoriile de specialitate şi-au diversificat activitatea prin înfiinţarea unor cabinete şi laboratoare în următoarele specialităţi: gastroenterologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, laborator recuperare-medicină fizică şi balneologie, pneumologie şi un serviciu de medicina muncii extins la examinări medicale pentru toate tipurile de personal.