TARIFE FIȘE MEDICALE GALAȚI ȘI BUZĂU

Examinări medicale

-lei-

FIȘĂ MEDICALĂ AUTO AMATOR CATEGORIILE A și B

100 lei/fișă

FIȘĂ MEDICALĂ PORT ARMĂ

100 lei/fișă

FIȘĂ MEDICALĂ M.A.I.

FIȘĂ SIGURANȚA TRANSPORTURILOR

15 lei/cabinet

10 lei încheiere

10 lei duplicat

Servicii de examinare medicală şi psihologică pentru siguranţa transporturilor

În conformitate cu prevederile Ordinului M.T./M.S. nr. 1259/1392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţii din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii, examinările obligatorii pentru personalul cu funcţii în siguranţa transporturilor sunt:

  1. Control medical la angajare/admintere în şcoli
  2. Control medical periodic la persoane sub 40 de ani
  3. Control medical periodic la persoane peste 40 de ani
  4. Examinare psihologică la angajare/admitere în şcoli/control periodic

      

TARIFE* VALABILE PENTRU UNITĂȚILE CARE ÎNCHEIE CONTRACTE DE PRESTĂRI SERVICII MEDICALE:

Nr.

crt.

Tip

examinare medicală

CONTROL MEDICAL LA ANGAJARE/ ADMITERE

ÎN ŞCOLI

CONTROL MEDICAL PERIODIC

–   la persoane

sub 40 ani

CONTROL MEDICAL PERIODIC

– la persoane

peste   40 ani

1*

Examen medicină internă

-          examen clinic

15 lei

15 lei

15 lei

-          EKG

10 lei

-

10 lei

2*

Examen chirurgie

15 lei

15 lei

15 lei

3*

Examen O.R.L.

-          examen clinic

15 lei

15 lei

15 lei

-          audiograma

10 lei

-

10 lei

4*

Examen oftalmologie

-          examen clinic

15 lei

15 lei

15 lei

-          câmp vizual

10 lei

-

10 lei

-          tensiunea oculară

10 lei

-

10 lei

5*

Examen neurologie

-          EEG

10 lei

-

10 lei

-          examen clinic

15 lei

15 lei

15 lei

6*

Examen psihiatrie

-          examen clinic

15 lei

15 lei

15 lei

7*

Inchidere fisa și eliberare aviz

10 lei

10 lei

10 lei

TOTAL

150 lei

100 lei

150 lei

        * Negocierea tarifului se va face în funcție de număr de salariați

 

8

Analize medicale

 

100 lei/pachet (Hemoleucograma completă, Glicemie, GGT, TGP, TGO,Colesterol total , Creatinină, Uree, Sumar urină. Test serologic lues/VDRL, Test HIV)

100 lei/pachet (Hemoleucograma completă, Glicemie, GGT, TGP, TGO,Colesterol total , Creatinină, Uree, Sumar urină. Test serologic lues/VDRL, Test HIV)

100 lei/pachet (Hemoleucograma completă, Glicemie, GGT, TGP, TGO,Colesterol total , Creatinină, Uree, Sumar urină. Test serologic lues/VDRL, Test HIV)

EXAMINARE PSIHOLOGICĂ ANGAJARE / ADMITERE SCOLI / CONTROL PERIODIC - 80 lei

CONSULTAȚIE CABINET MEDICINA MUNCII – 20 lei

REEXAMINARE PSIHOLOGICA – 35 lei

REEXAMINARE MEDICALA – 25 lei/cabinet

Modalităţi de plată:

Preţul se va achita fie numerar la casieria unităţii, fie prin ordin de plată în contul RO83TREZ30620F330800XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, în termen de 15 zile de la facturare, eliberarea avizelor fiind condiţionată de plata acestora.