TARIFE FIȘE MEDICALE

I. EXAMINĂRI MEDICALE Tarif
- Fișă medicală auto amator categoriile A și B 100 lei/fișă
- Fișă medicală port armă 100 lei/fișă
- Fișă medicală M.A.I. 15 lei/cabinet
  10 lei încheiere
  10 lei duplicat
II. EXAMINĂRI PSIHOLOGICE PENTRU SIGURANȚA TRANSPORTURILOR*  
- Examinare psihologică la angajare/admitere în școli/control periodic 80 lei
- Reexaminare psihologică 35 lei

 * În conformitate cu prevederile Ordinului M.T.I./M.S. nr. 1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor

 

Preţul se va achita fie numerar la casieria unităţii, fie prin ordin de plată în contul RO83TREZ30620F330800XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, în termen de 15 zile de la facturare, eliberarea avizelor fiind condiţionată de plata acestora.